Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/407015

İhale No: 9998/407015
İhale Adı 18-09-2020 - Fabrikamız ihtiyacı; 7600 Adet Etiket (MK82-MK84 Uçak Bomba Busteri) MH-ŞRT- G0032 nolu Teknik Şartname ve ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu hükümlerine göre Doğrudan Temin usulü ile alımı yapılacaktır.
 • İhale No 9998/407015
 • Şehir Kırıkkale
 • İhale Tarihi 25.09.2020 14:00
 • Eklenme Tarihi 21.09.2020 14:38
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
 • İşin Yeri MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 18-09-2020 - Fabrikamız ihtiyacı; 7600 Adet Etiket (MK82-MK84 Uçak Bomba Busteri) MH-ŞRT- G0032 nolu Teknik Şartname ve ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu hükümlerine göre Doğrudan Temin usulü ile alımı yapılacaktır.

Fabrikamızın 7600 Adet Etiket (Mk82-MK84 Uçak Bomba Busteri) ihtiyacı vardır. MH-ŞRT- G0032 nolu Teknik Şartnameye göre temin edilecektir. 

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 25/09/2020 Saat:14:00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içerisinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksına veya sultan.kaymaz@mkek.gov.tr, e-mail adresine  teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta,  veya elden gönderilmesi gerekmektedir.

 

İdari Şartlar            :

 

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Malzemelerin tamamı siparişe müteakip 30 günde teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “ 2 kalem malzeme” ibaresi yazılmalıdır.

6.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.

7.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

8.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekliye sipariş verilecek olup, firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Malzeme ikmaline müteakip kesin teminat iade edilecektir.

9.) Özel olarak nitelendirilen belgeler Teknik Dokümanlar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ya da gizlilik anlaşması imzalanarak ilgili kişilere teslim edilebilir.

10.)Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

 

 

Birim Fiyat teklif formuİnceleİndir
Gizlilik Anlaşmasıİnceleİndir
< GERİ DÖN