Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/407013

İhale No: 9998/407013
İhale Adı 18-09-2020 - Fabrikamız ihtiyacı; 50 Adet Lambalı Ventil Soketi ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu hükümlerine göre Doğrudan Temin usulü ile alımı yapılacaktır.
 • İhale No 9998/407013
 • Şehir Kırıkkale
 • İhale Tarihi 30.09.2020 15:00
 • Eklenme Tarihi 21.09.2020 14:33
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
 • İşin Yeri MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 18-09-2020 - Fabrikamız ihtiyacı; 50 Adet Lambalı Ventil Soketi ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu hükümlerine göre Doğrudan Temin usulü ile alımı yapılacaktır.

          Fabrikamız ihtiyacı olan 50 Adet Lambalı Ventil Soketi Malzemesi için doğrudan temin usulü ile alımı yapılacaktır.

          Fiyatınızı aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 30 Eylül 2020 Çarşamba Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa veya ercan.cakmak@mkek.gov.tr adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

 1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
 2. Malzemenin teslim tarihi:09/10/2020  tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
 3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden  Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
 5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “50 Adet Lambalı Ventil Soketi Malzemesi teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
 6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
 7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alım ve  İhale Yönetmeliğinin  hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formuİnceleİndir
< GERİ DÖN