Yazdır Paylaş

İHALE DETAYI 9998/404642

İhale No: 9998/404642
İhale Adı 09-09-2020 - Fabrikamız ihtiyacı MOD308; 20Ad Alt Gövde 20Ad Tapa Adaptörü 20Ad Üst Gövde 20Ad Kuyruk Kanadı 20Ad Kuyruk Gövdesi MKE-MF-AG-ŞRT-1091 Teknik Şartname ve Teknik Resimler ve ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu hükümlerine göre Doğrudan Temin usulü
 • İhale No 9998/404642
 • Şehir Kırıkkale
 • İhale Tarihi 23.09.2020 14:00
 • Eklenme Tarihi 10.09.2020 17:58
 • Telefon
 • E-Posta
 • Tür Mal
 • Kapsam 4734 Kapsamında
 • Usül Doğrudan Temin
 • İhale Yeri MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
 • İşin Yeri MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
 • Kurum Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
 • Üst İdare
 • En Üst İdare
 • İlan Şekli İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık
İhale Adı 09-09-2020 - Fabrikamız ihtiyacı MOD308; 20Ad Alt Gövde 20Ad Tapa Adaptörü 20Ad Üst Gövde 20Ad Kuyruk Kanadı 20Ad Kuyruk Gövdesi MKE-MF-AG-ŞRT-1091 Teknik Şartname ve Teknik Resimler ve ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu hükümlerine göre Doğrudan Temin usulü

Fabrikamızın 5 kalem malzemeye ihtiyacı vardır. MKE-MF-AG-ŞRT-1091 nolu Teknik Şartname ve ekindeki Teknik Resimlere göre temin edilecektir. 

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 23/09/2020 Saat:14:00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

İdari Şartlar            :

 

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Malzemelerin tamamı siparişe müteakip 30 günde teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “5 kalem malzeme ” ibaresi yazılmalıdır.

6.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.

7.) ‰ 5,69 (bindebeşaltmışdokuz)  Karar Pulu Bedeli Fabrikamıza, ‰ 9,48 (bindedokuzkırksekiz) Akit Pulu bedeli yükleniciye ait olacaktır.

8.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekliye sipariş verilecek olup, firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Malzeme ikmaline müteakip kesin teminat iade edilecektir.

9.) Özel olarak nitelendirilen belgeler Teknik Dokümanlar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ya da gizlilik anlaşması imzalanarak ilgili kişilere teslim edilebilir.

10.)Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

11.) Kısmı teklife kapalıdır.

 

Birim Fiyat Teklif Formuİnceleİndir
Gizlilik Anlaşmasıİnceleİndir
< GERİ DÖN